آخرین اخبار
به عنوان تنها عضو همکار غیراروپایی: دانشگاه حکیم سبزواری به پروژه ی مسکن انبوه اروپا پیوست/دکتر حسن استاجی عضو ناظر کمیته ی مدیریت پروژه

گرامیداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس

  به مناسبت پنجم اسفند ماه گرامیداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس، همایش دانشگاه، تکنولوژی و توسعه ملی با مشارکت دانشکده های مهندسی ...

انتصاب عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان عضو کمیته تخصصی مدیریت مصرف انرژی و انرژی های تجدیدپذیر کارگروه راهبردی مدیریت سبز وزارت علوم
در پژوهش بین المللی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری با دانشگاه هنرهای کاربردی وین: الهام گرفتن از خانه های تاریخی شهر سبزوار در معماری معاصر بررسی شد