آخرین اخبار
برگزاری جلسه سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی: جلسه سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد دوشنبه مورخ ۹۷/۹/۱۹ساعت ۱۲ در کلاس 248 دانشکده برگزار می گردد. از کلیه دانشجویان خصوصا ...

کارگاه آموزشی طراحی پرسشنامه و داده های آماری

جهت ثبت نام به انجمن علمی گروه مهندسی معماری مراجعه نمایید.

گسترش ارتباطات بین المللی

جلسه مدیر دفتر همکاری های بین المللی دانشگاه با اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دوشنبه مورخ 1397/8/28 در محل دفتر رئیس دانشکده ...

دیدار صمیمانه رئیس دانشکده و مدیران گروههای آموزشی با دانشجویان نو ورود

دانشجویان رشته ­های مهندسی معماری و مرمت، ورودی جدید (1397) در جلسۀ توجیهی با حضور رئیس دانشکده و مدیران گروه­ های آموزشی و رئیس ادارۀ ...