آخرین اخبار
برگزاري نمايشگاه طرح معماري 2

برگزاري نمايشگاه طرح معماري 2

نمايشگاه آثار درس مقدمات طرح معماري دانشجويان مهندسي معماري از روز شنبه 29 آبان تا تاريخ 10 آذر در سالن طبقه دوم دانشكده برگزار مي ...

نشست علمي دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي

نشست علمي دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي

دومين سخنراني از سلسله نشست هاي علمي دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي با عنوان " پايداري با مفهوم زيبايي" توسط جناب آقاي دكتر بهرام سياوش ...

جلسه معارفه دانشجويان ورودي جديد دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي برگزار گرديد

جلسه معارفه دانشجويان ورودي جديد دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي برگزار گرديد

جلسه معارفه دانشجويان ورودي 95 دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي در تاريخ دوشنبه 26 مهرماه سال جاري با حضوري رئيس محترم دانشكده مهندسي معماري و ...

سركار خانم مهندس طاهري

سركار خانم مهندس طاهري

پذيرش جنابعالي در آزمون مقطع دكتري معماري سال 95 در رشته معماري انرژي نيروگاهي دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) قزوين را صميمانه تبريك عرض نموده و ...

برگزاري انتخابات انجمن علمي مرمت

برگزاري انتخابات انجمن علمي مرمت

انتخابات انجمن علمي گروه مرمت و احياي بناهاي تاريخي از بين 13 نفر از دانشجويان ورودي 94و93و92 در تاريخ 95/3/12 برگزار گرديد كه آقاي بهروز ...