شرکت کنندگان محترم کارگاه اصول سرمایه گذاری و حفظ ارزش سرمایه

به اطلاع می رساند جهت دریافت گواهینامه خود میتوانید به مرکز آموزش های آزاد واقع در سازمان مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری اتاق شماره 126 مراجعه فرمایید .

کانال تلگرامی مرکز : amozeshhai_azad@