دپارتمان برق 

عنوان

استاد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

مهلت ثبت نام 

شهریه 

برق صنعتی درجه یک 

آقای مهندس علی دولت آبادی

 

تابستان 1401 

40 ساعت 

حضوری

فرم ثبت نام