شورای بانوان حکیم برگزار می کند : کارگاه آموزشی رفتار سازمانی و نقش آن در خانواده

شورای بانوان حکیم در نظر دارد در نیمه اول خردادماه 97 اقدام به برگرای کارگاه چهارساعته “رفتار سازمانی و نقش آن در خانواده” نماید. اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام می گردد.نوشته شده در: