در آستانه روز ملی بسیج اساتید، مسئول کانون بسیج اساتید شهرستان سبزوار، تعدادی از اساتید بسیجی و جمعی از دانشجویان بسیجی با خانواده شهید دیواندری دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار صمیمی دکتر امین کوشکی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در کنگره ۲۰۰۰ شهید دیار سربداران که فرمودند «امروز هر اقدامی که در مسیر ترویج فرهنگ شهادت باشد مصداق جهاد است» افزود این گونه برنامه ها چون خنثی کننده نقشه های دشمنان است می تواند از مصادیق جدی جهاد باشد.
ایشان با اشاره به ویژگی های شهید دیواندری از خانواده این شهید عزیز خواستند که راه و رسم و ویژگی های بارز شهید را برای دانشجویان بازگو نمایند.
در ادامه خانواده شهید دیواندری درباره ویژگی های ایشان به عنوان یک روحانی شهید مطالبی را عنوان کردند.