آیین نامگذاری سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان سالن شهید دکتر مصطفی چمران با حضور مسئولین ناحیه مقاومت بسیج سپاه سبزوار، اعضای هیات رئیسه دانشگاه و اعضای شورای کانون بسیج اساتید شهرستان سبزوار برگزار شد.

در این آیین دکتر امین کوشکی مسئول کانون بسیج اساتید شهرستان سبزوار با ابراز خرسندی از همراهی هیات رئیسه دانشگاه حکیم سبزواری  با کانون بسیج اساتید ، نامگذاری این سالن به نام شهید دکتر مصطفی چمران در سالروز شهادت این شهید عزیز که اسطوره آرمان خواهی بود را امری مبارک عنوان کردند که می تواند الگویی برای تاسی به روح بزرگ این شهید عزیز باشد.

در ادامه مسئولین ناحیه مقاومت بسیج سپاه سبزوار، اعضای هیات رئیسه و اعضای شورای کانون بسیج اساتید شهرستان سبزوار به مقام این شهید عزیز با اهدای گل ادای احترام کردند.