کانون بسیج اساتید شهرستان سبزوار موفق به احراز رتبه کانون برتر در عملکرد سال ۱۴۰۱ در بین ۱۵ کانون بسیج اساتید استان خراسان رضوی شد.

در فرازهایی از تقدیر دکتر بذرافشان رئیس سازمان بسیج اساتید خراسان رضوی خطاب به دکتر امین کوشکی مسئول کانون بسیج اساتید شهرستان سبزوار آمده است:خدای بزرگ را شاکریم برای وجود استادان توانمند و انقلابی که بسی مایه غرور و مباهاتند،از اهتمام ویژه جنابعالی در مدیریت کانون بسیج اساتید و کسب عنوان کانون برتر سال ۱۴۰۱ قدردانی می نماییم.

گفتنی است صبح امروز در همایش روز ملی بسیج اساتید در دانشگاه فردوسی مشهد از کانون بسیج اساتید شهرستان سبزوار به عنوان کانون برتر استان تقدیر شد.