این نشست با حضور مدیر بانوان کانون بسیج اساتید در روز یک شنبه برگزار گردید. بانوان دانشگاه حکیم سبزواری ضمن محکومیت جنایات انجام گرفته علیه زنان و کودکان غزه از همه دانشگاهیان درخواست نمودند که روشنگری های خود را در سطح ملی و جهانی داشته باشند . در راستای اقدامات پیش رو در دفتر کانون بسیج اساتید شهرستان سبزوار سه دستور کار در این جلسه مورد توجه قرار گرفت : الف؛ برنامه ریزی جهت اجرای هر چه بهتر کنفرانس ” شبکه سازی گفتمان فاطمی ( سلام الله علیها) در کشورهای اسلامی ” ب؛ برنامه ریزی در راستای پیش برد اهداف رشته “مطالعات خانواده ” که به تازگی در دوره کارشناسی در دانشگاه حکیم سبزواری راه اندازی گردیده است .