یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸

روز به ذلت کشیدن “استکبار جهانی” توسط دانش آموزان ایران زمین مبارک

بازدید:217سیزده آبان روز فریاد بود و روز شهادت، روز مشت های گره کرده امت، روز فتح بود، روز خروشیدن روح های پاک، روز جرقه و روز آتش بود، روز فریاد و اعتراض و روز اعتصاب و تحصن بود، روز واشکفتن گل امید و روز گریه خورشید بود.
**یاد وخاطره شهدای دانش آموز سیزده آبان را گرامی می داریم**نوشته شده در: