پنج شنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

بر حاشیه‌ی برگ شقایق بنویسید: گل ، تاب فشار در و دیوار ندارد.

بازدید:202
عفت، از تو نشات گرفته بود. حیا، وام‌دار تو بود. تقوی، آن بود که تو داشتی. روزه، آن بود که تو می‌گرفتی. نماز، آن بود که تو می‌خواندی، عمل صالح، آن بود که تو انجام می دادی. چشم نجابت به تو بود و نگاه پاکدامنی، خیره به رفتار تو. زنانگی پای درس تو می‌نشست و خانمی از تو سرمشق می‌گرفت. بک یا فاطمه…

ما گوشه نشینان غم فاطمه ایم *****محتاج عطا و کرم فاطمه ایم
********************************************* ******************************
خزان زود هنگام و کبود شدن یاس بوستان پیامبر(ص) را به تمامی شما عزیزان و رهروان آن حضرت تسلیت عرض می نماییم.نوشته شده در: