دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

بیست و دوی بهمن **روز از خود گذشتن**روز آزادی ما **روز نجات میهن **روز پیروزی ما** روز شکست دشـمن

بازدید:170روز ۲۲ بهمن و راهپیمائی ۲۲ بهمن مظهر اقتدار ملی است؛ مظهر اقتدار ملت ایران است؛ مظهر حضور مردمی و اراده و عزم ملی ملت ایران است که مرد و زن و پیر و جوان، در همه‌ی شرائط به خیابان ها می آیند و خودشان را در سرتاسر کشور در مقابل چشم بینندگان قرار می دهند؛ این واقعه بسیار باعظمت است.
۲۲بهمن در طول زندگی و برای نسل های آینده باید سرمشق همه قرارگیرد .امام خمینی(ره)
********************************************************************
فرارسیدن ایام مبارک فجر طلیعه ی آزادی ملت و محو استبداد و واپس راندن استعمار، بر ملت بزرگ ایران مبارک باد.نوشته شده در: