چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸

خجسته باد بزم قدسیان در صبحی که آفتاب زمین و آسمان به زیر سقف خانه نرگس طلوع می کند.

بازدید:200درتقویم انتظار،همه فصلها ازعطر بهاری مهدی(عج)متبرک است*نوروزمنتظران روزی است که ازشب نیمه شعبان آغاز میشود.
انتظار،فاصله ای است میان دو جمعه:جمعه ولادت و جمعه ظهور*بهار، همه طراوتش را مدیون یک گل است:گل زیبای نرگس.
اگر سختی زمستان غیبت نبود، شوق آمدن بهار عدالت معنا نداشت.
******************* ************************ **************************
میلاد مهدی موعود (عج)، تصنیف سرخ ترانه های انتظار،بر عموم مسلمین جهان مبارک.نوشته شده در: