چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸

شب قدر، شب شناخت قدر خویش است!

بازدید:192
شبی که در آن خطاب می‌آید: کجایند جوانمردان شب‌خیز که در آرزوی دیدار، بی‌خواب و بی‌آرام بوده‌اند و در راه عشق شربت بلا نوشیده‌اند، تا خستگی ایشان را مرهم گذاریم و اندر این شب قدر ایشان را با قدر و منزلت گردانیم؛ که امشب، شب نوازش بندگان است و وقت توبه گنهکاران.
شب قدر است و آسمان ستاره باران شده است**حال و هوای مهتاب مرا می کشاند تا مرز جنون**شب های دلدادگی است.التماس دعانوشته شده در: