چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸

بارِگاه با صفا را عشق است گنبد و صحن و سرا را عشق است عرش با آن همه هیبت گوید حرم کربلا را عشق است

بازدید:107نام من سرباز کوی عترت است ، دوره آموزشی ام هیئت است . پــادگــانم چــادری شــد وصــله دار ، سر درش عکس علی با ذوالفقار . ارتش حیــدر محــل خدمتم ، بهر جانبازی پی هر فرصتم . نقش سردوشی من یا فاطمه است ، قمقمه ام پر ز آب علقمه است . رنــگ پیراهــن نه رنــگ خاکــی است ، زینب آن را دوخته پس مشکی است . اسـم رمز حمله ام یاس علــی ، افسر مافوقم عباس علی (ع).
ایام تاسوعا و عاشورای حسینی را به تمامی رهروان آقا حسین بن علی (ع) تسلیت عرض می نمائیم. التماس دعانوشته شده در: