۲۰۱۴۱۱۲۴۱۱۲

 

نتایج  مسابقات تنیس روی میز ، شنا و شطرنج که به مناسبت هفته بسیج برگزار گردید  به شرح ذیل بوده است :

 تنیس روی میز:

مقام اول :دکتر محمد رضا شهابی

مقام دوم: رضا صالحی نیا

مقام سوم : دکتر شهاب عباس زاده

tenic

 

مسابقات  شنا در رشته آزاد :

مقام اول :دکتر محمد رضا شهابی

مقام دوم: دکتر رسول زید آبادی

مقام سوم:محمود کافی

مسابقات  شنا در رشته قورباغه :

مقام اول :دکتر محمد رضا شهابی

مقام دوم: دکتر رسول زید آبادی

مقام سوم:حمید جوادیان

مسابقات شطرنج:

مقام اول : مهدی ضیایی

مقام دوم: سید علی چشمی

مقام سوم: بهرام رحیمیان

IMG_20141123_140119 IMG_20141123_140100 IMG_20141123_140042 IMG_20141123_140130