عاشورا قرارگاه عشق است و پناهگاه عاشقان
عاشورا تکلیف است و عاشورایی شدن عمل به تکلیف
عاشورا مجمع عمومی حماسه‌ سازان هستی است
عاشورا از جاذبه‌ ها دل کندن و به جذبه دوست رسیدن است
و هیچ نقطه‌ ای در هویت هستی نیست که از حرکت و شعر و شعور عاشورایی خالی باشد.

فرا رسیدن تاسوعا وعاشورای حسینی را خدمت تمامی رهروان نهضت حسینی تسلیت عرض می نمائیم.