مدیر گروه


 modir

نام و نام خانوادگی:دکتر جواد حدادنيا

عضو هیات علمی گروه:

مهندسي پزشکي

مدرك تحصيلي- رشته:

دکتري برق- الکترونيک

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

دانشيار

مسئولیت:

مدير گروه مهندسي پزشکي – عضو هيات علمي گروه برق

زمینه فعالیت:

پردازش تصوير –سيستم هاي عصبي- مهندسي پزشکي

صفحه خانگی:

پست الکترونیکی:

hadadnia@hsu.ac.ir

تلفن:

051-44012825

شماره اتاق: