پروژه های کارشناسی


نحوه انتخاب پروژه کارشناسی

نحوه نگارش گزارش پروژه کارشناسی

 

 

 

لیست پروژه­های کارشناسی اخذ شده جهت نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

 

قابل توجه دانشجویان عزیز:

  • جهت اخذ پروژه در ترم آینده می­بایست نام شما در لیست زیر ثبت شده باشد.
  • جهت قرارگیری نام شما در لیست زیر می­بایست با استاد مورد نظر خود در مورد پروژه کارشناسی بصورت حضوری هماهنگی نمایید. سپس نام و نام خانوادگی خود به همراه شماره دانشجویی، عنوان پروژه و شماره تماس را برای استاد محترم ایمیل نمایید. حداکثر مهلت ارسال عنوان پروژه به ایمیل استاد محترم تا تاریخ چهارشنبه  1395/11/20  می­باشد.
  • در صورتی که پس از گذشت دو روز از ارسال ایمیل به استاد محترم، نام شما در لیست زیر قرار نگرفته باشد، موضوع را با استاد محترم در میان بگذارید.

 

Untitled

 

 

 

(آخرین تاریخ بروزرسانی لیست:   1395/10/18)

طراحی ترانسفورماتور

طراحی مدار کنترل دما با دیمر

بررسی نحوه عملکرد خودکار دستگاه و عایقکاری

طراحی طرح تجاری محصول

نام استاد

نام دانشجو

عنوان پروژه

دکتر محسن احمدنیا

(قدرت)

1-

2-

3-

4-

5-

6-

دکتر رحیم ایلدرآبادی

(قدرت)

1-

2-

3-

4-

5-

6-

دکتر مجید بقائی نژاد

(الکترونیک)

1-

2-

3-

4-

5-

6-

مهندس حامد تیرانداز

(مکاترونیک)

1-

2-

3-

4-

5-

6-

دکتر حمید رضا توکلی

(الکترونیک)

1-

2-

3-

4-

5-

6-

دکتر ابراهیم حاجی آبادی

(قدرت)

1-حسین عظیمی زحمتی دوزنده

 طراحی ترانسفورماتور

2-احسان دهقانی فیروزآبادی

 طراحی مدار کنترل دما با دیمر

3-سعید روشندل سیج

 ررسی نحوه عملکرد خودکار دستگاه و عایقکاری

4-جواد جلیلی مکاری

 طراحی طرح تجاری محصول

5-

6-

دکتر احمد حاجی­ پور

(کنترل)

1-مجید نوروزی

 مدارات الکترونیکی و کنترل سیستم های قطاربرقی

2-فاطمه توکلی

3-مرضیه ربابی

4-ولید سکرانی

5-

6-

دکتر جواد حدادنیا

(الکترونیک)

1-

2-

3-

4-

5-

6-

دکتر مرتضی رضائی

(مخابرات)

1-

2-

3-

4-

5-

6-

دکتر رضا روشنفکر

(قدرت)

1-

2-

3-

4-

5-

6-

دکتر سمانه سادات سجادی

(کنترل)

1-

2-

3-

4-

5-

6-

مهندس سعید سعیدی

(مکاترونیک)

1-مهدی درودی

 سه راه هوشمند

2-

3-

4-

5-

6-

دکتر محمد هادی نژاد شاهرخ آبادی

(الکترونیک)

1-

2-

3-

4-

5-

6-

دکتر مهدی صمدی

(قدرت)

1-

2-

3-مهدی رضائی نخعی

 امکان سنجی فنی و اقتصادی احداث یک مزرعه بادی در یکی ازمناطق استان خراسان بر اساس اطلاعات واقعی

4-میثم شجاعی

 امکان سنجی فنی و اقتصادی احداث یک مزرعه بادی در یکی ازمناطق استان خراسان بر اساس اطلاعات واقعی

5-

6-

مهندس زهره فصیح فر

(کامپیوتر)

1-

2-

3-

4-

5-

6-

دکتر علی کرمی

(کنترل)

1-

2-

3-

4-

5-

6-

دکتر مینا ملک زاده

(کامپیوتر)

1-

2-

3-

4-

5-

6-

مهندس عباس نصرآبادی (الکترونیک)

1-

2-

3-

4-

5-

6-