تحصیلات تکمیلی


ارتباط با دفتر تحصیلات تکمیلی 

شماره تلفن مستقیم : 44012843-051 

آدرس پست الکترونیک ece.grad@hsu.ac.ir

معظم توکلیان

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر