دکتری

ارتباط با دفتر تحصیلات تکمیلی 

شماره تلفن مستقیم : ۴۴۰۱۲۸۴۳-۰۵۱ 

آدرس پست الکترونیک

ece.grad@hsu.ac.ir

معظم توکلیان

moazam.tavakolian@gmail.com

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر