اعضاء هیات علمی


ردیف گروه آموزشی اعضای هیات علمی
1 گروه مهندسی برق

مجید بقایی نژاد

احمد حاجی پور

محمد هادی شاهرخ آبادی

رحیم ایلدر آبادی

محمد ابراهيم حاجي آبادي

مهدي صمدي

2 گروه مهندسي پزشکي

دکتر جواد حدادنيا

3 گروه مکاترونیک

عباس نصر آبادی

سعید سعیدی امین آبادی

حامد تیر انداز

4 گروه مهندسی کامپیوتر

مینا ملک زاده

سمیه ثباتی مقدم

میثم آزاد منجیری

زهره فصیح فر