کارشناسی ارشد


مهندسی پزشکی – بیوالکتریک

 

ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو استاد راهنما موضوع پایان نامه سال ورود
1 عصمت اکبری دکتر جواد حدادنیا 1393
2 حجت حسن زاده خوش دکتر جواد حدادنیا 1394
3 امید رادمنش دکتر جواد حدادنیا 1394
4 فاطمه فرقانی طرق دکتر جواد حدادنیا 1394
5 میلاد گریوانی دکتر جواد حدادنیا 1394
6 امیر یوسفی ارچنگانی دکتر جواد حدادنیا 1394
7 ناهید حبیی پور دکتر جواد حدادنیا 1395
8 حسین علی نژاد مقدم دکتر جواد حدادنیا 1395
9 آرمین مینایی دکتر جواد حدادنیا 1395
10 الهام استیری دکتر جواد حدادنیا 1396
11 اشرف الیاسی دکتر جواد حدادنیا 1396
12 بهناز به آرا دکتر جواد حدادنیا 1396
13 سید مهدی علوی دکتر جواد حدادنیا 1396
14 سید احمد هاشمی نسب دکتر جواد حدادنیا 1396

 

 

 

مهندسی برق – مدارهای مجتمع الکترونیک

 

ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو استاد راهنما موضوع پایان نامه سال ورود
1 علی استیری دکتر مجید بقایی نژاد 1394
2 امیر بینقی دکتر مجید بقایی نژاد/دکتر مرتضی رضائی 1394
3 محمد فرزانه فرد دکتر مجید بقایی نژاد 1394
4 ملیحه معلمیان گرجی دکتر محمدهادی نژاد شاهرخ ابادی 1394
5 شایان باقرنیا دکتر مرتضی رضائی 1395
6 ناصر برآبادی دکتر محمدهادی نژاد شاهرخ ابادی توسعه و مشخصه یابی پلی انیلین فلورسانس برای ساخت سنسور اکسیژن 1395
7 نادر برآبادی دکتر محمدهادی نژاد شاهرخ ابادی  طراحی، ساخت و مشخصه یابی سنسور تشخیص گاز هیدروژن به کمک Poly Aniline/CNT/Pt 1395
8 محمدرضا شریفان 1395
9 ابوالفضل شکیبی نیا 1395
10 سید مهدی شهرآیینی 1395
11 مهدی ظهوری مقدم دکتر محید بقایی نژاد 1395
12 علی علیزاده دکتر مرتضی رضائی 1395
13 فهیمه کدخدا 1395
14 شهاب الدین کریمی 1395
15 مصطفی کلاته دکتر مرتضی رضائی 1395
16 محمد مرادی زانیانی 1395
17 محسن بنسبردی دکتر مجید بقایی نژاد 1396
18 حامد بیدخوری 1396
19 مرتضی جمالی شاد 1396
20 جواد حسن زاده دکتر حمیدرضا توکلی 1396
21 علیرضا رستمی 1396
22 مهدی روحپرور 1396
23 علی اصغر شم آبادی دکتر مرتضی رضائی 1396
24 علیرضا کیقبادی دکتر مجید بقایی نژاد 1396
25 محمدرضا گوهریان 1396
26 سیده حمیده موسوی دکتر حمیدرضا توکلی 1396
27 مجتبی وحدت پرست دکتر مجید بقایی نژاد 1396

 

 

مهندسی برق – افزاره های میکرو و نانو الکترونیک

 

ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو استاد راهنما عنوان پایان نامه سال ورود
1 سید علی حسینی دکتر محمدهادی نژاد شاهرخ آبادی 1394
2 احمد داوری 1394
3 محمدرضا رمضانی باداشیانی دکتر محمدهادی نژاد شاهرخ آبادی 1394
4 زهرا عبادی دکتر مجید بقایی نژاد/دکتر مرتضی رضائی 1394
5 رضا ثابت قدم دکتر محمدهادی نژاد شاهرخ ابادی طراحی، شبیه سازی، و ساخت سیستم تشخیص چگالی بنزین به کمک تیر پیزوالکتریکی 1395
6 معصومه داودی مقدم دکتر محمدهادی نژاد شاهرخ ابادی طراحی، ساخت، و مشخصه یابی سنسور گاز آمونیاک با پلی انیلین 1395
7 امید حسینی دکتر محمدهادی نژاد شاهرخ ابادی 1396
8 نجمه خضریان دکتر محمدهادی نژاد شاهرخ ابادی 1396
9 زهرا فکور دکتر محمدهادی نژاد شاهرخ ابادی 1396
10 سید بنیامین گلابگیران دکتر محمدهادی نژاد شاهرخ ابادی 1396

 

 

 

مهندسی برق – سیستم های قدرت

 

ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو استاد راهنما عنوان پایان نامه سال ورود
1 سید حمید قریشی فر دکتر محمدابراهیم حاجی آبادی جایابی بهینه نصب شبکه حسگر بی سیم با هدف تخمین حالت در شبکه توزیع برق 1392
2 سید میلاد حسینی دکتر مهدی صمدی آنالیز تعرفه ها در برنامه پاسخگویی بار قیمت گذاری زمان استفاده 1393
3 محمد اسمعیلی راد دکتر مهدی صمدی مدلسازی بار مدیریت پذیر از دیدگاه بهره بردار سیستم قدرت 1394
4 مجتبی حاجی پور دکتر مهدی صمدی ارائه مدلی برای مدیریت مصرف بر مبنای پاسخگویی انواع مشترکین 1394
5 کریم کرمی نژاد دکتر مهدی صمدی آنالیز برنامه مدیریت بار قابل قطع از دید یک مشترک بزرگ 1394
6 حسین اکبری زارع دکتر مهدی صمدی برنامه ریزی در شبکه توزیع با در نظر گرفتن منابع تولید پراکنده 1395
7 الهه زکی خانی دکتر مهدی صمدی مدلسازی تاثیر نیروگاه های بادی بر شاخصهای بازار برق 1395
8 حسن شوروزی دکتر محمدابراهیم حاجی آبادی ارائه ی یک مدل قابلیت اطمینان برای سیستم حفاطت با درنظر گرفتن سیستم اتوماسیون پست  1395
9 جواد صبوری دکتر محمدابراهیم حاجی آبادی ارائه راهکار مناسب جهت تعیین سطح اتوماسیون در پستهای فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای خراسان  1395
10 حدیثه قنبری دکتر محمدابراهیم حاجی آبادی مدل سازی تحلیلی بازار برق مبتنی بر تجزیه ساختاری آن با در نظر گرفتن عدم قطعیت  1395
11 علیرضا نیکوکار دکتر مهدی صمدی آنالیز پاسخگویی بار بر اساس مدلسازی تعامل بین بهره بردار و مصرف کننده 1395
12 حمید ارجمند دکتر محمدابراهیم حاجی آبادی 1396
13 حمیدرضا اسلام نژاد دکتر مهدی صمدی 1396
14 مجید اهنچیان دکتر محمدابراهیم حاجی آبادی 1396
15 علی توسلی پور دکتر رضا روشن فکر 1396
16 ابوالفضل رضاپور دکتر محسن احمدنیا 1396
17 آتنا طالبی دکتر حسین شریف زاده 1396
18 احسان قره باغی دکتر حسین شریف زاده 1396
19 حمید معینی نیا دکتر مهدی صمدی 1396
20 جواد معینی هادی زاده دکتر مهدی صمدی 1396
21 علی اصغر ولی زاده قاچکانلو 1396

 

 

مهندسی برق – الکترونیک قدرت و ماشین های الکترونیکی

 

ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو استاد راهنما عنوان پایان نامه سال ورود
1 مریم بابایی فیروآباد دکتر رحیم ایلدرآبادی 1394
2 فاطمه حبیبی دکتر رحیم ایلدرآبادی 1394
3 فائزه مژدی دکتر احمد حاجی پور 1394
4 عباس ابراهیم زاده دکتر رضا روشن فکر تشخیص خطای میله شکسته ی روتور موتور القایی قفس سنجابی با استفاده از روش های پردازش سیگنال و الگوریتم های هوش مصنوعی 1395
5 محمدامین رضانیا دکتر رضا روشن فکر تشخیص خطای سیم پیچی استاتور موتور القائی با استفاده از تکنیک های پردازش سیگنال و الگوریتم های هوش مصنوعی 1395
6 محمدعلی رویین تن دکتر رحیم ایلدرآبادی مدیریت هوشمند مصرف ساختمان­های مسکونی با کمک هاب انرژی در حضور حامل­های انرژی چندگانه 1395
7 حمید هاشم زاده هاشمی دکتر رحیم ایلدرآبادی طراحی سیستم انتقال بدون سیم انرژی الکتریکی 100 وات با رویکرد افزایش راندمان 1395
8 صبا جوانمرد دکتر رحیم ایلدرآبادی 1396
9 مهدی رضائی نخعی دکتر رضا روشن فکر 1396
10 امیرحسین شیخ دکتر رحیم ایلدرآبادی 1396
11 مرضیه عیدی زاده دکتر رضا روشن فکر 1396
12 امیر محمدقلی زاده شیروان دکتر رحیم ایلدرآبادی 1396
13 فرزاد مهراذین دکتر محسن احمدنیا 1396

 

 

 

مهندسی مکاترونیک

 

ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو استاد راهنما عنوان پایان نامه سال ورود
1 فریده بخشی فر 1392
2 حسن لطفی فرخد دکتر رحیم ایلدرآبادی 1392
3 حسین خیر دکتر احمد حاجی پور 1393
4 محمد ماهروفیض آباد دکتر احمد حاجی پور 1393
5 مهدی مریدی مایوان دکتر احمد حاجی پور 1393
6 حمید بابایی دکتر احمد حاجی پور 1394
7 حمیدرضا حیدری دکتر احمد حاجی پور 1394
8 آرزو شکیبافر دکتر رحیم ایلدرآبادی 1394
9 فرزاد کاظمی موغاری دکتر احمد حاجی پور 1394
10 سیما لزومی دکتر احمد حاجی پور 1394
11 علی ابراهیمی دکتر احمد حاجی پور تشخیص خطای استاتور موتورهای القایی با استفاده از طبقه بندی فازی نوع 2 1395
12 عاطفه رجایی دکتر احمد حاجی پور طراحی سیستم مشاهده گر فازی برای تشخیص خطای استاتور در موتور القایی 1395
13 محمد ظهوریان دکتر رحیم ایلدرآبادی 1395
14 یاور مکی پور دکتر احمد حاجی پور طراحی کنترل کننده تحمل پذیر خطا برای درایور موتور القایی 1395
15 سید مجید ابراهیم پور مقدم دکتر احمد حاجی پور 1396
16 مهرداد آرامی دکتر علی کرمی ملائی 1396
17 محمد جوانی سربالا دکتر احمد حاجی پور 1396
18 مرتضی خسروآبادی دکتر احمد حاجی پور 1396
19 مصطفی ذبیحی دکتر علی کرمی ملائی 1396
20 صفرعلی سبیانی دکتر سمانه سادات سجادی 1396
21 مصطفی شعبانی دکتر سمانه سادات سجادی 1396
22 بهنوش علیزاده نانگی دکتر احمد حاجی پور 1396