کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی – بیوالکتریک

 

ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو استاد راهنما موضوع پایان نامه سال ورود
۱ عصمت اکبری دکتر جواد حدادنیا ۱۳۹۳
۲ حجت حسن زاده خوش دکتر جواد حدادنیا ۱۳۹۴
۳ امید رادمنش دکتر جواد حدادنیا ۱۳۹۴
۴ فاطمه فرقانی طرق دکتر جواد حدادنیا ۱۳۹۴
۵ میلاد گریوانی دکتر جواد حدادنیا ۱۳۹۴
۶ امیر یوسفی ارچنگانی دکتر جواد حدادنیا ۱۳۹۴
۷ ناهید حبیی پور دکتر جواد حدادنیا ۱۳۹۵
۸ حسین علی نژاد مقدم دکتر جواد حدادنیا ۱۳۹۵
۹ آرمین مینایی دکتر جواد حدادنیا ۱۳۹۵
۱۰ الهام استیری دکتر جواد حدادنیا ۱۳۹۶
۱۱ اشرف الیاسی دکتر جواد حدادنیا ۱۳۹۶
۱۲ بهناز به آرا دکتر جواد حدادنیا ۱۳۹۶
۱۳ سید مهدی علوی دکتر جواد حدادنیا ۱۳۹۶
۱۴ سید احمد هاشمی نسب دکتر جواد حدادنیا ۱۳۹۶

 

 

 

مهندسی برق – مدارهای مجتمع الکترونیک

 

ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو استاد راهنما موضوع پایان نامه سال ورود
۱ علی استیری دکتر مجید بقایی نژاد ۱۳۹۴
۲ امیر بینقی دکتر مجید بقایی نژاد/دکتر مرتضی رضائی ۱۳۹۴
۳ محمد فرزانه فرد دکتر مجید بقایی نژاد ۱۳۹۴
۴ ملیحه معلمیان گرجی دکتر محمدهادی نژاد شاهرخ ابادی ۱۳۹۴
۵ شایان باقرنیا دکتر مرتضی رضائی ۱۳۹۵
۶ ناصر برآبادی دکتر محمدهادی نژاد شاهرخ ابادی توسعه و مشخصه یابی پلی انیلین فلورسانس برای ساخت سنسور اکسیژن ۱۳۹۵
۷ نادر برآبادی دکتر محمدهادی نژاد شاهرخ ابادی  طراحی، ساخت و مشخصه یابی سنسور تشخیص گاز هیدروژن به کمک Poly Aniline/CNT/Pt ۱۳۹۵
۸ محمدرضا شریفان ۱۳۹۵
۹ ابوالفضل شکیبی نیا ۱۳۹۵
۱۰ سید مهدی شهرآیینی ۱۳۹۵
۱۱ مهدی ظهوری مقدم دکتر محید بقایی نژاد ۱۳۹۵
۱۲ علی علیزاده دکتر مرتضی رضائی ۱۳۹۵
۱۳ فهیمه کدخدا ۱۳۹۵
۱۴ شهاب الدین کریمی ۱۳۹۵
۱۵ مصطفی کلاته دکتر مرتضی رضائی ۱۳۹۵
۱۶ محمد مرادی زانیانی ۱۳۹۵
۱۷ محسن بنسبردی دکتر مجید بقایی نژاد ۱۳۹۶
۱۸ حامد بیدخوری ۱۳۹۶
۱۹ مرتضی جمالی شاد ۱۳۹۶
۲۰ جواد حسن زاده دکتر حمیدرضا توکلی ۱۳۹۶
۲۱ علیرضا رستمی ۱۳۹۶
۲۲ مهدی روحپرور ۱۳۹۶
۲۳ علی اصغر شم آبادی دکتر مرتضی رضائی ۱۳۹۶
۲۴ علیرضا کیقبادی دکتر مجید بقایی نژاد ۱۳۹۶
۲۵ محمدرضا گوهریان ۱۳۹۶
۲۶ سیده حمیده موسوی دکتر حمیدرضا توکلی ۱۳۹۶
۲۷ مجتبی وحدت پرست دکتر مجید بقایی نژاد ۱۳۹۶

 

 

مهندسی برق – افزاره های میکرو و نانو الکترونیک

 

ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو استاد راهنما عنوان پایان نامه سال ورود
۱ سید علی حسینی دکتر محمدهادی نژاد شاهرخ آبادی ۱۳۹۴
۲ احمد داوری ۱۳۹۴
۳ محمدرضا رمضانی باداشیانی دکتر محمدهادی نژاد شاهرخ آبادی ۱۳۹۴
۴ زهرا عبادی دکتر مجید بقایی نژاد/دکتر مرتضی رضائی ۱۳۹۴
۵ رضا ثابت قدم دکتر محمدهادی نژاد شاهرخ ابادی طراحی، شبیه سازی، و ساخت سیستم تشخیص چگالی بنزین به کمک تیر پیزوالکتریکی ۱۳۹۵
۶ معصومه داودی مقدم دکتر محمدهادی نژاد شاهرخ ابادی طراحی، ساخت، و مشخصه یابی سنسور گاز آمونیاک با پلی انیلین ۱۳۹۵
۷ امید حسینی دکتر محمدهادی نژاد شاهرخ ابادی ۱۳۹۶
۸ نجمه خضریان دکتر محمدهادی نژاد شاهرخ ابادی ۱۳۹۶
۹ زهرا فکور دکتر محمدهادی نژاد شاهرخ ابادی ۱۳۹۶
۱۰ سید بنیامین گلابگیران دکتر محمدهادی نژاد شاهرخ ابادی ۱۳۹۶

 

 

 

مهندسی برق – سیستم های قدرت

 

ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو استاد راهنما عنوان پایان نامه سال ورود
۱ سید حمید قریشی فر دکتر محمدابراهیم حاجی آبادی جایابی بهینه نصب شبکه حسگر بی سیم با هدف تخمین حالت در شبکه توزیع برق ۱۳۹۲
۲ سید میلاد حسینی دکتر مهدی صمدی آنالیز تعرفه ها در برنامه پاسخگویی بار قیمت گذاری زمان استفاده ۱۳۹۳
۳ محمد اسمعیلی راد دکتر مهدی صمدی مدلسازی بار مدیریت پذیر از دیدگاه بهره بردار سیستم قدرت ۱۳۹۴
۴ مجتبی حاجی پور دکتر مهدی صمدی ارائه مدلی برای مدیریت مصرف بر مبنای پاسخگویی انواع مشترکین ۱۳۹۴
۵ کریم کرمی نژاد دکتر مهدی صمدی آنالیز برنامه مدیریت بار قابل قطع از دید یک مشترک بزرگ ۱۳۹۴
۶ حسین اکبری زارع دکتر مهدی صمدی برنامه ریزی در شبکه توزیع با در نظر گرفتن منابع تولید پراکنده ۱۳۹۵
۷ الهه زکی خانی دکتر مهدی صمدی مدلسازی تاثیر نیروگاه های بادی بر شاخصهای بازار برق ۱۳۹۵
۸ حسن شوروزی دکتر محمدابراهیم حاجی آبادی ارائه ی یک مدل قابلیت اطمینان برای سیستم حفاطت با درنظر گرفتن سیستم اتوماسیون پست  ۱۳۹۵
۹ جواد صبوری دکتر محمدابراهیم حاجی آبادی ارائه راهکار مناسب جهت تعیین سطح اتوماسیون در پستهای فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای خراسان  ۱۳۹۵
۱۰ حدیثه قنبری دکتر محمدابراهیم حاجی آبادی مدل سازی تحلیلی بازار برق مبتنی بر تجزیه ساختاری آن با در نظر گرفتن عدم قطعیت  ۱۳۹۵
۱۱ علیرضا نیکوکار دکتر مهدی صمدی آنالیز پاسخگویی بار بر اساس مدلسازی تعامل بین بهره بردار و مصرف کننده ۱۳۹۵
۱۲ حمید ارجمند دکتر محمدابراهیم حاجی آبادی ۱۳۹۶
۱۳ حمیدرضا اسلام نژاد دکتر مهدی صمدی ۱۳۹۶
۱۴ مجید اهنچیان دکتر محمدابراهیم حاجی آبادی ۱۳۹۶
۱۵ علی توسلی پور دکتر رضا روشن فکر ۱۳۹۶
۱۶ ابوالفضل رضاپور دکتر محسن احمدنیا ۱۳۹۶
۱۷ آتنا طالبی دکتر حسین شریف زاده ۱۳۹۶
۱۸ احسان قره باغی دکتر حسین شریف زاده ۱۳۹۶
۱۹ حمید معینی نیا دکتر مهدی صمدی ۱۳۹۶
۲۰ جواد معینی هادی زاده دکتر مهدی صمدی ۱۳۹۶
۲۱ علی اصغر ولی زاده قاچکانلو ۱۳۹۶

 

 

مهندسی برق – الکترونیک قدرت و ماشین های الکترونیکی

 

ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو استاد راهنما عنوان پایان نامه سال ورود
۱ مریم بابایی فیروآباد دکتر رحیم ایلدرآبادی ۱۳۹۴
۲ فاطمه حبیبی دکتر رحیم ایلدرآبادی ۱۳۹۴
۳ فائزه مژدی دکتر احمد حاجی پور ۱۳۹۴
۴ عباس ابراهیم زاده دکتر رضا روشن فکر تشخیص خطای میله شکسته ی روتور موتور القایی قفس سنجابی با استفاده از روش های پردازش سیگنال و الگوریتم های هوش مصنوعی ۱۳۹۵
۵ محمدامین رضانیا دکتر رضا روشن فکر تشخیص خطای سیم پیچی استاتور موتور القائی با استفاده از تکنیک های پردازش سیگنال و الگوریتم های هوش مصنوعی ۱۳۹۵
۶ محمدعلی رویین تن دکتر رحیم ایلدرآبادی مدیریت هوشمند مصرف ساختمان­های مسکونی با کمک هاب انرژی در حضور حامل­های انرژی چندگانه ۱۳۹۵
۷ حمید هاشم زاده هاشمی دکتر رحیم ایلدرآبادی طراحی سیستم انتقال بدون سیم انرژی الکتریکی ۱۰۰ وات با رویکرد افزایش راندمان ۱۳۹۵
۸ صبا جوانمرد دکتر رحیم ایلدرآبادی ۱۳۹۶
۹ مهدی رضائی نخعی دکتر رضا روشن فکر ۱۳۹۶
۱۰ امیرحسین شیخ دکتر رحیم ایلدرآبادی ۱۳۹۶
۱۱ مرضیه عیدی زاده دکتر رضا روشن فکر ۱۳۹۶
۱۲ امیر محمدقلی زاده شیروان دکتر رحیم ایلدرآبادی ۱۳۹۶
۱۳ فرزاد مهراذین دکتر محسن احمدنیا ۱۳۹۶

 

 

 

مهندسی مکاترونیک

 

ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو استاد راهنما عنوان پایان نامه سال ورود
۱ فریده بخشی فر ۱۳۹۲
۲ حسن لطفی فرخد دکتر رحیم ایلدرآبادی ۱۳۹۲
۳ حسین خیر دکتر احمد حاجی پور ۱۳۹۳
۴ محمد ماهروفیض آباد دکتر احمد حاجی پور ۱۳۹۳
۵ مهدی مریدی مایوان دکتر احمد حاجی پور ۱۳۹۳
۶ حمید بابایی دکتر احمد حاجی پور ۱۳۹۴
۷ حمیدرضا حیدری دکتر احمد حاجی پور ۱۳۹۴
۸ آرزو شکیبافر دکتر رحیم ایلدرآبادی ۱۳۹۴
۹ فرزاد کاظمی موغاری دکتر احمد حاجی پور ۱۳۹۴
۱۰ سیما لزومی دکتر احمد حاجی پور ۱۳۹۴
۱۱ علی ابراهیمی دکتر احمد حاجی پور تشخیص خطای استاتور موتورهای القایی با استفاده از طبقه بندی فازی نوع ۲ ۱۳۹۵
۱۲ عاطفه رجایی دکتر احمد حاجی پور طراحی سیستم مشاهده گر فازی برای تشخیص خطای استاتور در موتور القایی ۱۳۹۵
۱۳ محمد ظهوریان دکتر رحیم ایلدرآبادی ۱۳۹۵
۱۴ یاور مکی پور دکتر احمد حاجی پور طراحی کنترل کننده تحمل پذیر خطا برای درایور موتور القایی ۱۳۹۵
۱۵ سید مجید ابراهیم پور مقدم دکتر احمد حاجی پور ۱۳۹۶
۱۶ مهرداد آرامی دکتر علی کرمی ملائی ۱۳۹۶
۱۷ محمد جوانی سربالا دکتر احمد حاجی پور ۱۳۹۶
۱۸ مرتضی خسروآبادی دکتر احمد حاجی پور ۱۳۹۶
۱۹ مصطفی ذبیحی دکتر علی کرمی ملائی ۱۳۹۶
۲۰ صفرعلی سبیانی دکتر سمانه سادات سجادی ۱۳۹۶
۲۱ مصطفی شعبانی دکتر سمانه سادات سجادی ۱۳۹۶
۲۲ بهنوش علیزاده نانگی دکتر احمد حاجی پور ۱۳۹۶