آزمایشگاه الکترونیک ۳ و مدارهای مخابراتی

آزمایشگاه  الکترونیک ۱ و ۲ و ۳

آشنایی با مدارهای الکترونیکی از دیگر واحد های عملی است که دانشجوی مهندسی با آن برخورد کرده و نیازمند آموزش می باشد.  در این آزمایشگاه ۱۰ میز کار مجهز به کلیه دستگاه های مورد نیاز جهت انجام آزمایش و پیاده سازی مدارهای الکترونیکی وجود دارد که در هر میزکار بطور مفید دونفر قادر به کار می باشند.

تجهیزات شامل  اسیلوسکوپ ۲۰ مگا هرتز دو کاناله- فانکشن ژنراتور- مولتی متر آنالوگ و دیجیتال – منبع تغذیه دیجیتال و آنالوگ – و کلیه المانهای الکترونیکی می باشد.