آزمایشگاه مدارها و سیستم های الکترونیکی


آزمایشگاه اندازه گیری و مدار از دیگرواحد های عملی در رشته مهندسی برق می باشد. این آزمایشگاه تقریباً جزء اولین واحد های عملی می باشد که مورد استفاده دانشجویان کلیه رشته های دانشکده مهندسی برق می باشد. بطور کل این آزمایشگاه 10 میز کار دارد و کلا 20 نفر دانشجو قادر به کاربصورت همزمان می باشند.

تجهیزات موجود شامل اسیلوسکوپ 20 مگا هرتز دو کاناله ، فانکشن ژنراتور ، مولتی متر آنالوگ و دیجیتال ، منبع تغذیه دیجیتال و آنالوگ ، ترانس کاهنده سه فاز 24 و 12 ولت ، گالوانومتر  می باشد. فضای فیزیکی این آزمایشگاه حدود 110 متر مربع می باشد که با توجه به چیدمان میز های کار فضای کافی برای انجام آزمایش در اختیار کاربران قرار می گیرد.