تماس با دانشکده

 اطلاعات و شماره تماس اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 
ردیف نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس
1 دکتر رضا روشن فکر رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 44012820
2  
قای موسی الرضا رجبی مقدم
 
مسئول دفتر ریاست دانشکده
44012821
(فکس 44012823)
3 دکتر جواد حدادنیا استاد و عضو هیات علمی گروه مهندسی پزشکی 44012825
4 دکتر مجید بقایی نژاد عضو هیات علمی گروه مهندسی برق – الکترونیک 44012822
5 دکتر محمد هادی شاهرخ آبادی عضو هیات علمی گروه مهندسی برق – الکرونیک 44012826
6 دکتر مرتضی رضائی عضو هیات علمی گروه مهندسی برق – الکرونیک 44012834
7 دکتر حمید رضا توکلی عضو هیات علمی گروه مهندسی برق – الکرونیک 44012827
8 دکتر مصطفی قربانزاده عضو هیات علمی گروه مهندسی برق – الکرونیک 44012966
9  
دکتر رحیم ایلدر آبادی
 عضو هیات علمی گروه مهندسی برق – قدرت
مدیر گروه مهندسی برق (الکترونیک و قدرت)
 
                     44012835
10 دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی عضو هیات علمی گروه مهندسی برق – قدرت 44012828
11 دکتر مهدی  صمدی بی نیازی عضو هیات علمی گروه مهندسی برق – قدرت 44012829
12 دکتر حسین شریف زاده  عضو هیات علمی گروه مهندسی برق – قدرت 44012967
13 دکتر محسن احمدنیا عضو هیات علمی گروه مهندسی برق – قدرت 44012830
14 دکتر مینا مسعودی فر عضو هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر 44012839
15 دکتر مینا ملک زاده عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر 44012833
16  
دکتر سمیه ثباتی مقدم
 
عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
 
44012968
 
17 مهندس زهره فصیح فر عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر 44012832
18  
دکتر احمد حاجی پور
عضو هیات علمی گروه مهندسی مکاترونیک
مدیر گروه مهندسی مکاترونیک
و مهندسی پزشکی
 
44012824
19 دکتر سمانه سادات سجادی عضو هیات علمی گروه مهندسی مکاترونیک 44012848
20 دکتر علی کرمی ملائی عضو هیات علمی گروه مهندسی مکاترونیک 44012847
21 مهندس عباس نصرآبادی عضو هیات علمی گروه مهندسی مکاترونیک 44012837
22
23
24 مهندس منصور دولت آبادی کارشناس آزمایشگاه برق – کارپرداز 44012841
25 مهندس سید حسین علوی راشد کارشناس آزمایشگاه برق 44012842
26  
مهندس معظم توکلیان
کارشناس آزمایشگاه برق
کارشناس تحصیلات تکملیی
44012843
27 مهندس فاطمه دولت آبادی کارشناس مسئول آموزش 44012845

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *