کارکنان دانشکده

 

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی عنوان شغلی شماره تماس تصویر
1 احمد رشید —- مسئول دفتر ریاست دانشکده برق و کامپیوتر (051) 44012821 rashid
3 منصور دولت ابادی کارشناسی متالورژی کارشناس آزمایشگاه برق

(051) 44012841

(051) 44012846

4 معظم توکلیان کارشناسی ارشد برق

کارشناس آزمایشگاه

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده

(051) 44012843
5 سید حسین علوی راشد کارشناسی ارشد برق کارشناس آزمایشگاه (051) 44012842 alavi
6 فاطمه دولت آبادی کارشناسی کامپیوتر کارشناس آموزش (051) 44012845 f_dovlat