کارکنان دانشکده


 

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی عنوان شغلی شماره تماس تصویر
1 احمد رشید —- مسئول دفتر ریاست دانشکده برق و کامپیوتر (051) 44012821 rashid
2 حسین وفائی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی رئیس اداره آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (051) 44012844
3 فاطمه دولت آبادی کارشناسی کامپیوتر کارشناس آموزش (051) 44012845 f_dovlat
4 معظم توکلیان کارشناسی ارشد برق

کارشناس آزمایشگاه

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده

(051) 44012843 tavakolain
5 سید حسین علوی راشد کارشناسی ارشد برق کارشناس آزمایشگاه (051) 44012842 alavi
6 منصور دولت آبادی کارشناسی متالورژی کارشناس آزمایشگاه برق (051) 44012841 m_mansor