آزمایشگاه پردازش تصاویر پزشکی

 

گروه پژوهشی پردازش تصویر


اين آزمايشگاه با هدف اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي در زمينه پردازش و آناليز تصوير و ويدئو، ساخت تصوير، و هوش محاسباتي ايجاد گرديده است. پروژه ها عموماً در رابطه با روشهاي هوش محاسباتي مانند شبكه هاي عصبي، الگوريتمهاي ژنتيكي، تكنيكهاي فازي و در قلمرو بينايي ماشين و پردازش تصوير مي باشند. اين آزمايشگاه مجهز به امكانات تصويربرداري، علمي و تحقيقاتي كافي در اين زمينه است.

  ماموريت و رسالت اصلي اين گروه پژوهشي توسعه روشهاي پردازش تصوير و سيگنال با ديدگاه كاربردي و انجام پروژهاي كاربردي در حوزه پردازش تصوير و سيگنال و ارائه طرح هاي استراتژيك و عملياتي در حوزه پردازش كاربردي تصوير و سيگنال مي باشد كه از اجتماع تعدادي از محققان و صاحب نظراني كه فعاليتي كاربردي در حوزه پردازش تصوير و سيگنال (رشته هاي برق، كامپيوتر، مهندسي پزشكي، فن آوري اطلاعات وكاربرد پردازش تصوير در سنجش از دور) انجام داده اند، تشكيل شده است.

 

 

آزمایشگاه پردازش تصاویر دیجیتال

سرپرست آزمایشگاه: دکتر جواد حدادنیا
رسالت:

همکاران فعال در این آزمایشگاه:

۱.

۲.

دانشجویان فعال در این آزمایشگاه:

۱.

۲.

لیست پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا و یا خاتمه یافته:

۱.

۲.

نمونه هایی از ژورنال های چاپ شده مستخرج از پروژه های تحقیقاتی انجام گرفته در آزمایشگاه:

۱.

۲.