گروه مهندسی پزشکی

 مهندسی پزشکی (بیوالکتریک):

رشته مهندسی پزشکی با تلفیق علوم مهندسی و پزشکی، درراستای حمایت و توسعه خدمات تشخیصی، درمانی منطبق با اصول علمی فعالیت می نماید.

معرفی گروه مهندسی پزشکی:

گروه مهندسی پزشکی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری در سال – با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد شروع به کار کرد و از سال – در مقطع دکتری تخصصی نیز شروع به پذیرش دانشجو نمود. تعداد اعضای هیأت علمی گروه – نفر عضو هیأت علمی تمام وقت و — دانشجو بورسیه می باشد. در حال حاضر – دانشجو در مقطع دکتری تخصصی و – دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در این گروه مشغول به تحصیل هستند. امکانات آموزشی و کمک آموزشی گروه شامل آزمایشگاه ابزار دقیق، آزمایشگاه تصاویر میکروسکوپی، آزمایشگاه پردازش تصاویر دیجیتال، آزمایشگاه الکترونیک پزشکی، آزمایشگاه سیگنال های حیاتی و یک سایت جهت انجام پروژه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.

چشم انداز:

تربیت نیروی متخصص مهندسی پزشکی از طریق آموزش فعال و استفاده بهینه از فناوری پزشکی، مراکز آموزشی درمانی تحقیقاتی با افزایش بهره وری در ارتقاء کیفی این مرکز که منجر به افزایش سطح بهداشت عمومی و توسعه پایدار خواهد شد.

حوزه های فعالیت گروه:

گروه مهندسی پزشکی دانشگاه حکیم سبزواری دارای چندین هسته پژوهشی می باشد که کلیه فعالیت های علمی و پژوهشی گروه در زمینه های مختلف در غالب این هسته ها انجام می گردد. به طور کلی حوزه های فعالیت گروه عبارتند از:

الف- پردازش سیگنال های حیاتی

ب- پردازش تصاویر پزشکی

پ- پردازش صوت و گفتار و طراحی سیستم های گفتار درمانی و کمک همراه معلولین گفتاری

ت- مدلسازی سیستم های بیولوژیک

ث- طراحی بخش های الکترونیکی و کنترل اعضاء و اندام مصنوعی و ساخت وسایل توانبخشی

ج- ثبت سیگنال های حیاتی و طراحی سیستم های مانیتورینگ بیمارستانی

چ- تجهیزات فیزیوتراپی و کایروپراکتیک، تجهیزات رادیوتراپی و لیزرها

ح- طراحی و ساخت سیستم های درمانی و آزمایشگاهی پزشکی

خ- طراحی و بهینه سازی سیستم های تصویربرداری

در زیر می توان مجموعه هسته های پژوهشی گروه مهندسی پزشکی دانشگاه حکیم سبزواری را مشاهده نمود:

اعضای هیات علمی :