سمینارهای علمی تخصصی گرایش های مختلف رشته های تحصیلی دانشکده مهندسی برق در مقطع کارشناسی ارشد در سه روز متوالی مورخ های ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ دیماه در سالن پروفسور لطفی زاده برگزار گردید.

این دوره دومین دوره برگزاری متمرکز سمینارها در چند روز متوالی است که با استقبال خوب دانشجویان همراه بود . امید است این روند در سالهای بعد نیز ادامه یابد .

برگزاری این گونه سمینار ها توسط دانشجویانی که تقریبا اولین تجربه های ارائه تخصصی آنها به شمار می آید میتواند نقش مثمر ثمری در ارایه های بعدی علی الخصوص پایان نامه های انها داشته باشد.

در این سمینارها علاوه بر حضور استاد راهنما برای هر سمینار یک داور نیز در نظر گرفته شده بود که در پایان ارائه داور از جزییات سمینار ارائه شده سوال پرسیده و نمره این واحد درسی ترکیبی از نظرات اساتید راهنما و داور در نظر گرفته می شود .