دانشجویان گرامی جهت مشاهده آخرین اطلاعیه های دفاع بر روی متن زیر گلیک نمایید .

اطلاعیه های دفاع از پایان نامه های ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

اطلاعیه های جلسات دفاع :

دفاع های شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷


دفاع های یکشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۷