اساتید و دانشجویان محترم درس کارآفرینی

با سلام و احترام

پیرو مذاکرت انجام شده در جلسه روز دوشنبه  ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ در دفتر معاونت آموزشی با اساتید محترم درس کارآفرینی، موارد زیرجهت اطلاع و اجرا اعلام می‌گردد.

۱- در صورت شرکت دانشجویان درس کارآفرینی در کارگاه های کارآفرینی که مرکز آموزش های آزاد دانشگاه برگزار می‌نماید،  به ازای هر ۴ ساعت گواهی حضور و با ارایه گزارش از کارگاه  ۱ نمره و حداکثر تا ۵ نمره به نمره این درس اضافه خواهد شد.

۲- همایش رایگان توانمندسازی دانشجویان و شهروندان با محوریت کارآفرینی در تاریخ های ۹ و ۱۰ اسفند در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار خواهد شد که دانشجویان برای شرکت در این کارگاه باید در سایت زیر ثبت نام نمایند و از مزایای بند ۱ بهره مند گردند.

www.hsu.ac.ir/azad