جناب آقای دکتر حاجی آبادی

پژوهش از مهم ترین اولویت های بنیادین هرجامعه  بوده وارتقای عرصه های علمی ، تنها با کوشش مستمر  پژوهشگران خلاقی که این مسیر رابا اقتدار ادامه می دهند تحقق می یابد بدیهی است نام پرافتخار ایران اسلامی با داشتن چنین محققین گرانقدری همیشه در عرصه گیتی خواهد درخشید .

با فرارسیدن هفته پژوهش موفقیت  ها وتلاش های پژوهشگران دانشگاه را  ارج می نهیم .لذا کسب این موفقیت را به شما و جامعه دانشگاهی تبریک عرض می نماییم.
امید است با تداوم تلاش های جنابعالی وسایر پژوهشگران ارجمند ، شاهد شکوفایی استعدادها ودرخشش هرچه بیشتر دانشگاه در ابعاد مختلف پژوهش وفناوری وتولید محصولات دانش بنیان باشیم وافق روشنی در تحقق چشم انداز آینده ی ایران پدیدار نماییم.

همتی که این جهان را را باز ساز           با نگاهی نوجهانی نو بساز

جهت مشاهد متن کامل خبر کلیک نمایید.