قابل توجه نفرات اول تا سوم  اعلام شده در ذیل ،  خواهشمند است در جلسه روز سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۸ در محل سالن دکتر هنر بخش حضور یابید.با تشکر
دانشجویان ورودی ۱۳۹۴ رشته مهندسی برق
۱ فاطمه زاده محمدی
۲ حسین غفاری خواه
۳ مرتضی برزنونی
دانشجویان ورودی ۱۳۹۴ رشته مهندسی کامپیوتر
۱ نجمه دوستی
۲ سیدمحسن کهکی
۳ مهدیس مسکنی
دانشجویان ورودی ۱۳۹۵ رشته مهندسی برق
۱ محمد حسن نیک خواه
۲ فاطمه همتی
۳ محمد میان بندی
دانشجویان ورودی ۱۳۹۵ رشته مهندسی کامپیوتر
۱ پیمان وفادوست سبزوار
۲ فائزه رویین فرد
۳ فائزه موسوی فرد
دانشجویان ورودی ۱۳۹۶ رشته مهندسی برق
۱ مهدی شبان
۲ بهزاد حسینی طلب
۳ مصطفی حسینی
دانشجویان ورودی ۱۳۹۶ رشته مهندسی کامپیوتر
۱ سیدوحید هاشمی نیک
۲ حسین جهانشاهی نوکنده
۳ فاطمه یوسفی