شیوه نامه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه حکیم سبزواری

۱- به همراه داشتن کارت ورورد به جلسه امتحان الزامی است.

۲- حضور راس ساعت در جلسه امتحان الزامی می­باشد و تاخیر در ورود، محرومیت از امتحان را به دنبال دارد.

۳- به همراه داشتن و یا تبادل کیف، کتاب، جزوه یا هر نوع یادداشت وتلفن همراه مطلقا ممنوع است و تخلف محسوب می­شود.

۴- استفاده از تلفن همراه به عنوان ماشین حساب اکیدا ممنوع می­باشد و در صورت انجام، تخلف محسوب می­شود.

۵- در طول برگزاری امتحان خروج دانشجو از جلسه امتحان بدون مجوز مسئولین برگزاری به هر دلیلی تخلف محسوب می­شود.

۶- صحبت کردن یا تبادل اطلاعات به هر نحوی با سایر دانشجویان در جلسه امتحان ممنوع است و هر دو طرف متخلف محسوب می­شوند.

۷- حضور شخص دیگر به جای دانشجو در جلسه امتحان، تخلف محسوب می­شود.

۸- خارج کردن برگه سوالات امتحانی و پاسخنامه تخلف محسوب می­شود.

۹- در صورتیکه دانشجو بیش از ۳ هفته در جلسات کلاسی یک درس غیبت نموده باشد و موضوع توسط استاد درس به اداره آموزش دانشکده گزارش شده باشد، برای دانشجو نمره صفر منظور شده که هیچ گاه قابل حذف از کارنامه دانشجو نخواهد بود.

۱۰- غیبت دانشجو به هر دلیل در جلسه امتحان (جز در موارد خاص  با ارایه مدارک لازم و با تشخیص کمیته منتخب شورای آموزشی) منجر به ثبت نمره صفر برای دانشجو شده و این نمره هیچ گاه از کارنامه دانشجو حذف نخواهد شد.

۱۱- تخلفات امتحانی پس از تنظیم صورت جلسه و تایید اداره آموزش دانشکده و تایید معاونت آموزشی به شورای انضباطی ارسال می­گردد.

برخی تنبیهات انضباطی در خصوص تخلفات امتحانی

  • همراه داشتن هر گونه یادداشت یا وسیله غیرضروری (موبایل، جزوه، کتاب و…) در جلسه امتحانی ممنوع و جریمه آن توبیخ کتبی درج در پرونده است.
  • جریمه استفاده از موارد بند یک، ثبت نمره ۲۵/۰ درس مزبور همراه با توبیخ کتبی و درج در پرونده است.
  • فرستادن شخص دیگری به جای خود در امتحان باعث ثبت نمره ۲۵/۰ در درس مزبور و منع موقت از تحصیل حداقل به مدت یک نیم­سال تحصیلی برای طرفین است.
  • فراهم نمودن شرایط برای استفاده دیگر دانشجویان از برگه سوالات و پاسخ­نامه خود و یا کمک به دیگران برای پاسخگویی به سوالات، تخلف محسوب و جریمه آن توبیخ کتبی با درج در پرونده است.
  • نوشتن مطلب بر روی دست، میز، لباس و … تخلف و استفاده از آن تقلب محسوب شده و جریمه آن ثبت نمره ۲۵/۰ در درس مزبور همراه با توبیخ کتبی با درج در پرونده است.

تذکر۱: نمره ۲۵/۰ از کارنامه تحصیلی دانشجو دز هیچ شرایطی حذف نمی­گردد.

تذکر۲: دریافت رای از شورای انظباطی، محدودیت­هایی را برای استفاده از خدمات و تسهیلات رفاهی در پی دارد.