بنا بر روال سنوات گذشته گروه مهندسی برق در مورخ نهم تیرماه ۹۸ نمایشگاهی از پروژه های دانشجویی در سطح کارشناسی برگزار نمود . در این نمایشگاه دانشجویان کارشناسی که در نیمسال قبل واحد درسی پروژه را اخذ نموده اند در حضور داور انتخابی از پروژه خود دفاع نمودند .

برگزاری چنین نمایشگاهی سالانه دو بار تیرماه و دیماه هر سال برگزار می گردد.