جلسه معارفه ویژه دانشجویان نوورود کارشناسی ارشد در تاریخ سه شنبه ۱۶ مهرماه ساعت ۱۲ در محل سالن پروفسور لطفی زاده برگزار می گردد.حضور دانشجویان کارشناسی ارشد جدیدالورود در کلیه گرایش ها الزامی است.