گردهمایی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر عنوان: آشنایی با ساختمان هوشمند و پروتکل KNX

گردهمایی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

عنوان:

 آشنایی با ساختمان هوشمند و پروتکل KNX

 

ارائه دهنده: شرکت ابتکارسازان صنعت

زمان: دوشنبه 24 آبان ساعت 14-12

مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی