سخنرانی دکتر بقایی نژاد با عنوان “دنیای متصل به هم- چالشها و فرصتها”

سخنرانی دکتر بقایی نژاد با عنوان

“دنیای متصل به هم- چالشها و فرصتها”

 

دوشنبه همین هفته 15 آذرماه ساعت 14-12

 

خلاصه:
پیش بینی می شود که تا سال 2020 بیش از 50 میلیارد تجهیز در سراسر دنیا به شبکه اینترنت متصل باشند. این خود فرصت بسیار بزرگی برای ایده پردازی و خلق کاربردهای متنوع و به طبع آن کسب درآمد خواهد بود. در این سمینار حوزه اینترنت اشیاء و کاربردهای عملی و صنعتی آن معرفی می شود. تکنولوژی های مورد استفاده و چالشها و فرصتهای سرمایه گذاری و کسب درآمد در این حوزه بحث خواهد شد.