جلسه سخنرانی دکتر روشنفکر با موضوع تشخیص خطاهای ماشینهای الکتریکی

جلسه سخنرانی دکتر روشنفکر با موضوع

تشخیص خطاهای ماشینهای الکتریکی

دوشنبه 22 آذرماه ساعت 14-12

 آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

هدف از این ارائه معرفی خطاهاهای احتمالی موجود در ماشین های الکتریکی ، عوامل بوجود آورنده آنها و تاثیر آنها بر رفتار موتورهای الکتریکی است. علاوه بر آن روشهای مورد استفاده در شناسایی هر یک از این خطاها به اختصار معرفی می گردد