قابل توجه دانشجویان ارشد 95

قابل توجه دانشجویان ارشد 95 :
طبق آیین نامه آموزشی انتخاب واحد پایان نامه در ترم مهر 96 منوط به ارایه پروپوزال توسط دانشجو می باشد . لذا 10 شهریور ماه 1396 آخرین زمان جهت ارایه پروپوزال توسط دانشجو و به راهنمایی اساتید راهنما تعیین شده می باشد.
دفتر تحصیلات تکمیلی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه حکیم سبزواری
تلفن:05144012843
فکس:05144012823


نوشته شده در: