قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد کلیه رشته های تحصیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ورودی 1395 :
پیرو اطلاعیه های قبلی و با توجه به ارسال تقویم آموزشی نیمسال اول 96-97 به استحضار می رساند آخرین مهلت ارسال پروپوزالها 20 شهریور ماه می باشد . لذا از دانشجویان گرامی تقاضا میشود پروپوزالهای خود را تا تاریخ مذکور به آدرس زیر ایمیل نمایند . در صورت عدم ارسال به موقع پروپوزالها واحد پایان نامه در لیست دروس انتخابی آنها قرار داده نخواهد شد و مجاز به انتخاب این واحد درسی نخواهند بود .
Ece.grad@hsu.ac.ir
Moazam.tavakolian@gmail.com

دفتر تحصیلات تکمیلی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه حکیم سبزواری
تلفن:05144012843
فکس:05144012823