قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۵:

با عنایت به برگزاری شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی در هفته اول آبان ماه ، به اطلاع دانشجویان محترم می رساند نسبت به ارسال پروپوزال ، تحت نظارت اساتید راهنمای خود تا مورخ ۹۶/۷/۲۷ اقدام نمایند . تاکید میشود تاریخ اعلام شده غیر قابل تمدید است.

دفتر تحصیلات تکمیلی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه حکیم سبزواری
تلفن:۰۵۱۴۴۰۱۲۸۴۳
فکس:۰۵۱۴۴۰۱۲۸۲۳