انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق زیر نظر جناب آقای دکتر حاجی آبادی حایز رتبه غرفه برتر  و انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر زیر نظر سرکار خانم مهندس فصیح فر حایز رتبه برتر  در بخش مجازی  جشنواره دانشجویی حرکت شدند. به همه این عزیزان تبریک و خسته نباشید گفته ، آرزوی موفقیت بیشتر می نماییم.