قابل توجه دانشجویان درس مدار منطقی (سیستم دیجیتال ۱):

کلاس جبرانی درس زبان تخصصی دکتر شاهرخ آبادی روز یکشبه ۳۰ اردیبهشت ساعت ۱۲ در کلاس ۲۴۹ برگزار خواهد شد.