جبرانی درس مدار منطقی (سیستم دیجیتال 1)

قابل توجه دانشجویان درس مدار منطقی (سیستم دیجیتال 1):

کلاس جبرانی درس مدار منطقی (سیستم دیجیتال 1) خانم دکتر مسعودی فر روز دوشنبه 24 اردیبهشت ساعت 12 در کلاس 251 برگزار خواهد شد.

 نوشته شده در: