قابل توجه دانشجویان درس مدار منطقی (سیستم دیجیتال ۱):

کلاس جبرانی درس مدار منطقی (سیستم دیجیتال ۱) خانم دکتر مسعودی فر روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۲ در کلاس ۲۵۱ برگزار خواهد شد.