چارت و رشته های تحصیلی موجود در دانشکده

کارشناسی


کارشناسی ارشد


دکتری


چارت دروس


برق


مدارهای مجتمع


افزارهای میکرو و نانوالکترونیک


سیستم های قدرت


الکترونیک قدرت و ماشین های الکترونیکی


برق – الکترونیک


 

چارت درسی جدید مهندسی برق (الکترونیک و قدرت) ورودی 93 و مابعد


چارت درسی جدید مهندسی برق (الکترونیک و قدرت) ورودی 93 و مابعد


زمانبندی دروس مقطع ارشد گرایش مجتمع الکترونیک و افزارهای میکرو و نانوالکترونیک


مکاترونیک


———-


———


کامپیوتر و فناوری اطلاعات


———


———-


چارت جدید و قدیم رشته مهندسی کامپیوتر


——- مهندسی پزشکی – بیوالکتریک


مهندسی پزشکی – بیوالکتریک


مهندسی پزشکی