آخرین اخبار
برگزاری نمایشگاه پروژه های دانشجویی

برگزاری نمایشگاه پروژه های دانشجویی

بنا بر روال سنوات گذشته گروه مهندسی برق در مورخ نهم تیرماه 98 نمایشگاهی از پروژه های دانشجویی در سطح کارشناسی برگزار نمود . در ...

فرم تعهد ارزیابی اساتید

فرم تعهد ارزیابی اساتید

 قابل توجه دانشجویان گرامی :با توجه به مصوبه جلسه فوق العاده شورای آموزشی دانشگاه مورخ 1398/3/29 مبنی بر "امکان روئیت نمرات توسط دانشجویانی که ارزیابی ...

صدور کارت دانشجویی بین المللی

صدور کارت دانشجویی بین المللی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ۹۷

شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران