خدمات رفاهی دانشگاه

ضمن عرض خیر مقدم، لیست امکانات رفاهی این دانشگاه جهت اطلاع و بهره برداری پس از صدور حکم انتصاب شروع به کار در این دانشگاهحضورتان اعلام می گردد. امید است دانشگاه بتواند با ارائه امکانات رفاهی، زمینه مناسب جهت همکاری جنابعالی در راستای اهداف آموزشی دانشگاه فراهم نموده و شاهد تلاش شما جهت ارتقای سطح کیفی دانشگاه باشیم.
اداره کارگزینی و رفاه

 1

2